• header4
  • header1
  • header2
  • header3

Welcome lit

PROJEKTAS „THE NEW KNOWLEDGE FOR PRE-RETIREMENT TRAINING QUALITY – PRETTY“

Viena iš pagrindinių projekto idėjų – gerąją europietišką praktiką paversti patraukliais, ekonomiškai efektyviais, lengvai pritaikomais bei perkeliamais produktais, skirtais suaugusiųjų švietimo paslaugas teikiančioms organizacijoms, suaugusiųjų mokytojams bei priešpensinio ir vyresnio amžiaus žmonių individualiam mokymuisi, siekiant spręsti senstančios visuomenės problemas.

PRIEŽASTYS:

Statistinis Europos piliečių amžiaus vidurkis sparčiai auga tvaraus ekonomikos augimo, sukauptų žinių ir patirties panaudojimo, pragyvenimo lygio bei regiono konkurencingumo pasaulyje sąskaita.

Dėl skubios trumpalaikių regiono finansinių problemų sprendimų paieškos, į ilgalaikius ES gyventojų senėjimo iššūkius, ko gero, dažnai neatkreipiamas deramas dėmesys.

PRETTY - The New Knowledge For Pre-Retirement Training Quality

PAGRINDINIAI PROJEKTO REZULTATAI:

Gyventojų nuomonės tyrimas, gerosios praktikos pavyzdžių rinkimas ir apibendrinimas, gyventojų nuomonės tyrimo ataskaita;

Metodinė medžiaga, skirta priešpensinio amžiaus žmonių rengimui aktyviam senėjimui;

E-mokymai;

Duomenų bazė skirta aktyvaus senėjimo tinklui talpinti;

Interneto svetainė skirta visų pagrindinių projekto produktų talpinimui patogia ir lengvai prieinama forma;

Projekto rezultatų integravimo bei poveikio didinimo strategija.

ILGALAIKIS POVEIKIS:

Pagerinta teikiamų paslaugų kokybė mokymosi visą gyvenimą suaugusiųjų švietimo sistemoje, siekiant stiprinti partnerystes bei mažinti neigiamą amžėjimo poveikį projekte dalyvaujančiose ES šalyse.

Naujoviški mokomosios medžiagos integravimo metodai ir jų taikymas pasitelkiant suaugusiųjų švietimo įstaigas, komercines įmones, profesines sąjungas ir pan., įgyvendinant valorizacijos proceso tikslus bei pasiekti didesnį kiekį tikslinių grupių atstovų.

Įnašas keičiant nusistovėjusią mąstyseną, susijusią su mokymosi visą gyvenimą koncepcija, įveikiant visuomenės pasyvumą, skatinant verslumą, mentorystę bei savanorystę, tokiu būdu prisidedant prie stabilumo finansų sektoriuje, kartų solidarumo, bendro Europos produktyvumo ir konkurencingumo.