• header4
  • header1
  • header2
  • header3

Welcome greek

Εστία

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας

Σχετικά με την ιδέα της «ενεργού γήρανσης»

Το 2012 ήταν Ευρωπαϊκό Έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Το 2013 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας. Οποία ωραία δυναμική σύνδεση και οποία δυνατή πρόκληση για τα επόμενα έτη: Γήρανση παραμένοντας υγιείς και ενεργοί πολίτες, με συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, άτυπη μάθηση, και με εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων και με ενεργό κοινωνικό ρόλο, κλπ. Και όλοι γνωρίζουμε πως τα τελευταία 30 χρόνια το προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη αυξήθηκε από 71 σε 76 χρόνια.

Κάπου στη Βίλνιους (Λιθουανία) ένας οργανισμός, με ενάργεια ως προς τη δημογραφική αυτή κατάσταση, αποφάσισε να ανταποκριθεί στην πρόκληση, κτύπησε την πόρτα κάποιων άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορές Ευρωπαϊκές χώρες, κτύπησαν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπέβαλαν εταιρικά με επιτυχία μια πρόταση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Grundtvig):

PRETTY - Η νέα γνώση…

«Μετροφυλλώντας» τις σελίδες του ιστότοπου, θα ανακαλύψετε ποιοί είμαστε, το εταιρικό σχήμα «PRETTY» και θα μάθετε σχετικά με το έργο και την πρόοδό του.

Ευχαριστηθείτε την επίσκεψη και να μας ξανάρθετε !

 

 

Καλώς ηλθατε

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας

Σχετικά με την ιδέα της «ενεργού γήρανσης»

Το 2012 ήταν Ευρωπαϊκό Έτος ενεργού γήρανσης και αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Το 2013 είναι Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας. Οποία ωραία δυναμική σύνδεση και οποία δυνατή πρόκληση για τα επόμενα έτη: Γήρανση παραμένοντας υγιείς και ενεργοί πολίτες, με συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα, άτυπη μάθηση, και με εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων και με ενεργό κοινωνικό ρόλο, κλπ. Και όλοι γνωρίζουμε πως τα τελευταία 30 χρόνια το προσδόκιμο ζωής στην Ευρώπη αυξήθηκε από 71 σε 76 χρόνια.

Κάπου στη Βίλνιους (Λιθουανία) ένας οργανισμός, με ενάργεια ως προς τη δημογραφική αυτή κατάσταση, αποφάσισε να ανταποκριθεί στην πρόκληση, κτύπησε την πόρτα κάποιων άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε διαφορές Ευρωπαϊκές χώρες, κτύπησαν την πόρτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπέβαλαν εταιρικά με επιτυχία μια πρόταση έργου στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Grundtvig):

PRETTY - Η νέα γνώση…

«Μετροφυλλώντας» τις σελίδες του ιστότοπου, θα ανακαλύψετε ποιοί είμαστε, το εταιρικό σχήμα «PRETTY» και θα μάθετε σχετικά με το έργο και την πρόοδό του.

Ευχαριστηθείτε την επίσκεψη και να μας ξανάρθετε !

PRETTY - Η νέα γνώση ποιοτικής κατάρτισης για πρόωρη αφυπηρέτηση

Μια από τις βασικές ιδέες του έργου είναι να μετατρέψει καλές ευρωπαϊκές πρακτικέ σε οικονομικά αποδοτικά και εύκολα εφαρμόσιμα, εύκολα μεταφερόμενα και ευπροσάρμοστα προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιούνται από οργανισμούς που παρέχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιώτες εκπαιδευτές ενηλίκων και πρόσωπα σε ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης καθώς και ηλικιωμένους, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της γήρανσης των κοινωνιών.

ΛΟΓΟΙ:

Ο στατιστικός μέσος όρος ηλικίας του ευρωπαίου πολίτη αυξάνεται ραγδαία σε βάρος της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, μειώνοντας τον πλούτο των γνώσεων, της εμπειρίας, του βιοτικού επιπέδου, καθώς και τη συνολική παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της περιοχής.