Welcome nl

Welkom op onze website


Hoe zit het met het idee van "actief ouder worden"?

2012 was het Europees jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen generaties. 2013 is het Europees Jaar van het burgerschap. Wat een mooie dynamische koppeling en wat een sterke uitdaging voor de komende jaren: Ouder worden, terwijl we gezonde en actieve burgers blijven, terwijl we geïntegreerd blijven in sociale netwerken; ouder worden, terwijl we informeel blijven leren en onze competenties up to date houden; ouder worden terwijl we een actieve rol in de samenleving blijven spelen van, en zo verder. We weten allemaal dat in Europa de afgelopen 30 jaar de gemiddelde leeftijd is gestegen van 71 jaar naar 76 jaar.

Ergens in Vilnius (Litouwen) heeft een organisatie, op de hoogte van deze demografische situatie, besloten om deze uitdaging op te pakken. Ze klopte op de deur van een aantal andere organisaties in verschillende Europese landen, klopte ook op de deur van de Europese Commissie en heeft met succes een voorstel voor een Leonardo da Vinci partnerschap project ingesteld in het kader van het Europese programma Een Leven Lang Leren:

 

PRETTY – “The New Knowledge For Pre-Retirement Training Quality”

 

Bij het "doorbladeren" van de pagina's van onze website, zult u ontdekken wie we zijn, wat het "PRETTY partnerschap" van plan isk en ook meer over de inhoud en het verloop van het project.


Geniet van dit bezoek en kom terug om ons weer te bekijken!

PRETTY – “The New Knowledge For Pre-Retirement Training Quality”

Eén van de belangrijkste ideeën van het project is om goede Europese praktijk om te zetten in rendabele producten die makkelijk overdraagbaar en aanpasbaar zijn voor instellingen voor volwasseneneducatie en voor individuele trainers en die persoonlijk gebruikt en toegepast kunnen worden door gepensioneerden en andere senioren om de problemen van de vergrijzing aan te pakken.

De aanleiding

Statistisch gezien stijgt de gemiddelde leeftijd van een Europees burger snel en dat gaat ten koste van duurzame economische groeit, het impliceert een afnemende schat aan kennis en ervaring, een dalende levensstandaard en wereldwijde concurrentie tussen de regio’s. De uitdagingen van een verouderende bevolking in de EU op lange termijn worden naar het blijkt ondergesneeuwd door de zwaarte van financiële bezuinigingsbeleid voor de korte termijn.

Belangrijkste resultaten van het project:

• Veldonderzoek, het verzamelen van gegevens over goede praktijken en het Research Report;
• De vernieuwde trainingsmethodiek "Pensioen in Zicht voor succesvol en actief ouder worden";
• On-line e-Trainingscursussen;
• Database voor netwerk mb.t. actief ouder worden;
• Publieke website met alle belangrijke producten van het project in makkelijk toegankelijke vorm;
• Strategieën voor de mainstreaming van projectresultaten en het behoud van de
impact van het project.

Verwachte impact

  • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van het stelsel van volwasseneneducatie in het leren in de loop van het leven om partnerschappen te versterken en de negatieve gevolgen van de vergrijzing in de deelnemende EU-lidstaten te verzachten.
  • Innovatieve aanpak door middel van introductie en verdere integratie van de methode via de volwasse-eneducatie, bedrijven, vakbonden, enz. waardoor een maximaal niveauvan valorisatie behaald wordt door grotere aantallen vertegenwoordigers van de doelgroep te bereiken.
  • Bijdrage in het veranderen van de mindset naar een leven lang leren, het overwinnen van passiviteit, bevordering van ondernemerschap, mentorschap en vrijwilligerswerk en daarmee solidariteit en algemene productiviteit toevoegen aan de stabiliteit in de financiële sector en het concurrentievermogen van Europa